torena
header
Dagelijks bestuur
Dhr. T. de Jong, voorzitter
Dhr. A.W. Bakker, secretaris
Dhr. K.B. Hooghiemstra, penningmeester

Bestuur Pakhuis Cath
Voorzitter: Dhr. D. Hilarides
Dhr. P. Wijbenga, secretaris
Dhr. J. de Leeuw, penningmeester
Dhr. S. de Lange, bouwkundige zaken
Dhr. G. Hoekstra, technische zaken

Vereniging In de Vrijloop
Zijl 13
8501 AZ Joure
Tel. 0513 - 41 60 27
emailadres: vrijloop53@home.nl
webadres: http://www.indevrijloop.nl
Webmaster: Leo Baints