Welkom bij onze Vereniging

De vereniging heeft ten doel personen,
woonachtig in gemeente De Friese Meren,
die niet of niet volledig aan het arbeidsproces deelnemen,
in de gelegenheid te stellen hun vrije tijd
zo zinvol en zo prettig mogelijk door te brengen.
Zo worden er verschillende cursussen en aktiviteiten georganiseerd door onze Sociaal Culturele Commissie.
Afgekort de S.C.C.

Het contributiebedrag voor een echtpaar bedraagt € 75,00 en voor een enkel lid € 50,00
(ook als 1 partner van een echtpaar gebruik maakt van onze vereniging).

Kom gerust eens langs om de sfeer te proeven.
Er is één gouden regel:
Een ieder is hier gelijk.

Openingstijden Ver. "In de Vrijloop"

Werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur.


torena
header